Novinky

Pridané 16.05.2019

Miesto konania a dátum konania: Jedáleň Základnej školy Radvaň, 9. mája od 17:00

Prítomní:

Za Mesto: Ján Nosko, primátor, Jakub Gajdošík viceprimátor, Martin Adamec, prednosta, Ján Barič, vedúci stavebného odboru a Monika Pastuchová, kancelária primátora

Poslanci za Výbor MČ Radvaň. Erika Karová, Svetozár Dluholucký

a vyše 50 obyvateľov Radvane

Stránky