Novinky

Pridané 26.01.2016

Srdečne všetkých pozývame na ukážkové hodiny programov Robík a Prvé krôčiky k hudbe, ktoré budú v SCVČ, Radvanská 1. Účasť potvrdzujte na 0908 597 312. Tešíme sa na nových záujemcov

Pridané 01.12.2015

PROGRAM

  1. Otvorenie občianskej rady

  2. Slovo pre hostí

  3. Informovanie o zasadnutí Výboru mestských časti

  4. Spolupráca so súkromným Centrom voľného času Yamaha

  5. Rámcový plán na rok 2016

  6. Večer seniorov – vyhodnotenie

  7. Vyhodnotenie súťaže o nové logo občianskej rady

  8. Voľba predsedu občianskej rady

  9. Rôzne

Pridané 03.11.2015

PROGRAM

1. Otvorenie občianskej rady
2. Slovo pre hosťa
3. Rámcový plán na rok 2016
4. Naplánovanie podujatí
5. Tlačený spravodaj OR
6. Rôzne

Pridané 05.11.2015

Občianska rada Radvaň vypisuje súťaž o najlepší nápad na logo občianskej rady. Okrem hotových grafických prác samozrejme uvítame aj návrhy, ako by molo nové logo vyzerať a čo by malo znázorňovať.

Pridané 11.11.2015

V priestoroch školy ZŠ Radvanská ssa 11. novembra uskutočnil prvý ročník Večera seniorov. Zúčastnilo sa ho približne 80 hostí. Atmosféru večera vám priblížime vo fotogalérií.

Pridané 28.10.2015

Prosíme všetkých obyvateľov sídliska, aby nám zaslali svoje návrhy a podnety k projektom na rok 2016. V nasledujúcom texte vám predkladáme predbežný plán projektov na budúci rok tak, ako ho pripravila občianska rada. Obyvatelia môžu navrhnúť aj vlastné, iné projekty. Pripomíname, že opravy chodníkov a ciest sa realizujú z iných zdrojov mesta,  preto takéto typy investície nebývajú súčasťou rámcového plánu.

Pridané 24.10.2015

(Ing. arch. Peter Rusnák) - Zistili sme, že na sídlisku Radvaň je potrebné dobudovať celkom 754 parkovacích miest a ak by sme k tomu pripočítali aj náhradu za nesprávne parkovanie na trávniku/chodníku, tak by bolo potrebné dobudovať celkom 843 miest.

Pridané 06.10.2015

PROGRAM

1. Otvorenie občianskej rady

2. Zmeny v zložení občianskej rady

3. Večer pre seniorov

4. Informácia o výstavbe multifunkčného ihriska

5. Príprava Rámcového plánu na rok 2016

6. Tlačený spravodaj OR

Pridané 29.09.2015

Pani Ing. Renáta Hláčiková (MsÚ Banská Bystrica) poskytla občianskej rade informácie o aktuálnom stave investičných akcií v Radvani naplánovaných na rok 2015.

Stránky