Novinky

Pridané 01.04.2019
  • Projekt: Sprístupnenie Denného centra Radvaň
  • Projekt: Fitness/Workout Poľná park
Pridané 25.03.2019

PROGRAM:

1.Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice ,schválenie programu 
2. Slovo pre hostí
3. Kontrola uznesení
4. Rámcový plán rozvoja mestskej časti Radvaň pre rok 2019
5. Aktualizácia „Rokovacieho poriadku ORR“ (A. Jankovič)
6. Informácia z rokovania s vedením mesta k zriadeniu Denného centra (R. Miškár)
7. Príprava verejného plánovania (P. Rusnák)
8. Propagácia projektov PR 2019 zaradených do hlasovania (R. Miškár)
9. Rôzne, diskusia
10. Záver - uznesenia

Pridané 21.02.2019
V prílohe nájdete zápisnicu z rokovania Občianskej rady Radvaň.
Pridané 21.02.2019
Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6 (Radvaň) zo dňa 17. 01. 2019
Pridané 14.02.2019

Zmluvu o poskytnutí dotácie medzi mestom a OZ Za dôstojnú Radvaň  možno stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Stránky