Novinky

Pridané 25.09.2016
1. septembra sa v športovom areáli Základnej školy Radvaň konal Radvanský deň. Prinášame vám fotografie z tohto podujatia.
Pridané 06.09.2016

PROGRAM :
Otvorenie 
Radvanský deň ­ zhodnotenie 
Príprava podujatia pre seniorov 
Investičné akcie 
Rôzne 

Pridané 06.09.2016
Pozrite si najnovšiu štúdiu parkovacej politiky mesta.
Pridané 01.09.2016
Pozvánka na podujatie, ktoré sa uskutoční 1. septembra v areáli Základnej školy v Radvani.
Pridané 01.09.2016
Občianska rada Radvaň organizuje 1. septembra 2016 futbalový turnaj "O Radvanský pohár". V prílohách si môžete stiahnuť propozície a prihlášky k turnaju.
Pridané 06.07.2016

PROGRAM

 1. Otvorenie 
 2. Zhodnotenie podujatia MDD v Radvani 
 3. Organizovanie Radvanského dňa 
 4. Vytvorenie pracovných skupín 
 5. Slovo pre hostí 
 6. Problémy so zeleňou v Radvani 
 7. Destké ihrisko na Radvanskej ceste 
 8. Športový areál v Základnej škole v Radvani 
 9. Kontrola uznesení a poverení z júna 2016 
 10. Rôzne 
Pridané 25.06.2016
autor fotogtafií: Maroš Vincenc
Pridané 07.06.2016

PROGRAM 

 1. Otvorenie 
 2. Investičné akcie na rok 2016 
 3. Kontrola uznesení a poverení 
 4. Organizovanie MDD v Radvani 
 5. Organizácia práce Občianskej rady 
 6. Rôzne 
Pridané 03.05.2016

PROGRAM 

 1. Otvorenie 
 2. Slovo pre hostí 
 3. Organizácia práce občianskej rady 
 4. Organizovanie MDD v Radvani 
 5. Organizovanie podujatia ­ Radvanský deň 
 6. Zasadanie Výboru mestských častí 
 7. Rôzne 
Pridané 27.04.2016
Jediným bodom stretnutia bolo prerokovanie pripomienok ku parkovacej politike mesta na sídlisku Radvaň.

Stránky