Novinky

Pridané 02.02.2016

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady
 2. Slovo pre hostí
 3. Bárczyovský kaštieľ v Radvani
 4. Zriadenie spoločenského centra
 5. Vízia a koncepcia rozvoja Radvane
 6. Investičné akcie na rok 2016
 7. Radvanský karneval
 8. Poverenia
 9. ​Rôzne
Pridané 08.02.2016

Ing. arch. Peter Rusnák spracoval koncepciu rozvoja sídliska na základe podnetov od občanov a Občianskej rady Radvaň. Materiál je stále otvoreným dokumentom pre námety a podnety od občanov resp. inštitúcií a podnikov, či podnikateľov pôsobiacich na území sídliska Radvaň.

Pridané 29.01.2016
V budúcich dňoch bude Občianska rada Radvaň schvaľovať investičný plán na rok 2016. Podľa investičného plánu bude mesto rekonštruovať chodníky, schody, alebo zábradlia na území Radvane. Ak máte tip, čo by sa malo zrekonštruovať urgentne, dajte nám včas vedieť.
Pridané 12.01.2016

Program

1. Otvorenie zasadnutia občianskej rady

2. Slovo pre hostí

3. Informovanie o zasadnutí Výboru mestských častí

4. Detský karneval

5. Ihriská a športovisko v areáli školy

6. Zriadenie spoločenského centra

7. Rôzne

Pridané 26.01.2016

Srdečne všetkých pozývame na ukážkové hodiny programov Robík a Prvé krôčiky k hudbe, ktoré budú v SCVČ, Radvanská 1. Účasť potvrdzujte na 0908 597 312. Tešíme sa na nových záujemcov

Pridané 01.12.2015

PROGRAM

 1. Otvorenie občianskej rady

 2. Slovo pre hostí

 3. Informovanie o zasadnutí Výboru mestských časti

 4. Spolupráca so súkromným Centrom voľného času Yamaha

 5. Rámcový plán na rok 2016

 6. Večer seniorov – vyhodnotenie

 7. Vyhodnotenie súťaže o nové logo občianskej rady

 8. Voľba predsedu občianskej rady

 9. Rôzne

Pridané 03.11.2015

PROGRAM

1. Otvorenie občianskej rady
2. Slovo pre hosťa
3. Rámcový plán na rok 2016
4. Naplánovanie podujatí
5. Tlačený spravodaj OR
6. Rôzne

Pridané 05.11.2015

Občianska rada Radvaň vypisuje súťaž o najlepší nápad na logo občianskej rady. Okrem hotových grafických prác samozrejme uvítame aj návrhy, ako by molo nové logo vyzerať a čo by malo znázorňovať.

Pridané 11.11.2015

V priestoroch školy ZŠ Radvanská ssa 11. novembra uskutočnil prvý ročník Večera seniorov. Zúčastnilo sa ho približne 80 hostí. Atmosféru večera vám priblížime vo fotogalérií.

Stránky