Novinky

Pridané 21.02.2019
V prílohe nájdete zápisnicu z rokovania Občianskej rady Radvaň.
Pridané 21.02.2019
Zápisnica č. 2/2019 z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6 (Radvaň) zo dňa 17. 01. 2019
Pridané 14.02.2019

Zmluvu o poskytnutí dotácie medzi mestom a OZ Za dôstojnú Radvaň  možno stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

Pridané 07.01.2019
Anketa prebiehala v októbri 2018.
Pridané 09.01.2019
Občianska rada Radvaň pripravila anketu pre obyvateľov Bernolákovej ulice na párnych číslach. V piatich bytových domoch je celkom 308 bytov s 900 obyvateľmi.
Pridané 09.01.2019
V priloženom dokumente možno nájsť fotodokumentáciu o stave chodníkov po zime 2018.
Pridané 09.01.2019
Občianska rada Radvaň sa na svojom rokovaní dňa 7.6. 2018 zaoberala aj stavom stojísk kontajnerov na sídlisku Radvaň.

Stránky