Pokyny pre písanie zápisníc

1. Zápisnicu písať podľa vzoru zápsnice zo 6.9.2017 - vzor
2. Poslať zápisnicu overovateľovi
3. Po overení overovateľom ju pošlite členom OR a členom výboru pre mestskú časť 4. Počkajte 3 dni na prípadné pripomienky k obsahu.
Zoznam poslancov, členov výboru pre mestskú časť 4 - http://mesto.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=122796
4. Poslať zápisnicu na mesto na zverejnenie (najlepšie vo formáte PDF) na emailové adresy:

  • miriam.ondrejkova (at) banskabystrica.sk,
  • dalibor.vlcek (at) banskabystrica.sk
  • webmaster (at) banskabystrica.sk