Pozvánka na verejné diskusie na tému Doprava, mesto a ľudia

Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Banská Bystrica realizujú projekt zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility. V marci sa v Banskej Bystrici uskutoční sériá verejných diskusií s obyvateľmi, ktoré pomôžu pri analýze súčasného stavu dopravy.
V Radvani sa verejné stretnutie uskutoční 14.3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň),

Zdroj a viac informácií: http://www.ekopolis.sk/aktuality/pozvanka-na-verejne-diskusie-na-temu-do...