Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 17.1.2019