Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 7.3.2019