Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 7.5.2019