Prieskum komunikácií a chodníkov vyžadujúcich opravu

Priložené súbory: 

Dňa 15. marca 2017 sa stretla pracovná skupina OR pre investície a rozvoj. Členovia OR sa prešli po sídlisku Radvaň a analyzovali stav chodníkov a ciest, ktoré si najnutnejšie vyžadujú opravu. Výsledkom prieskumu je zoznam chodníkov a ciest, ktoré sú najviac poškodené. Tento zoznam bude slúžiť aj ako podklad pri schvaľovaní investičných akcií na rok 2017, ktoré sa uskutoční na aprílovom zasadnutí Občianskej rady Radvaň. V prílohe nájdete dokument - výsledok prieskumu (dokument spracoval pán Peter Rusnák).