Stav stojísk kontajnerov na sídlisku Radvaň

Priložené súbory: 
Občianska rada Radvaň sa na svojom rokovaní dňa 7.6. 2018 zaoberala aj stavom stojísk kontajnerov na sídlisku Radvaň. Stanovisko OR ako aj žiadosť adresovanú na Mestský úrad možno nájsť v priloženom dokumente.