Veľká cena mládeže o Radvanský pohár

Pozývame Vás na minitunaj vo futbale, ktorý sa uskutoční v utorok dňa 1. septembra 2015 v RADVANI
ako Veľká cena mládeže o Radvanský pohár.
Propozície turnaja ako aj prihlášku družstiev je možné stiahnuť z príloh na tejto stránke.