Zápisnica Občianska rada Radvaň - 7.2.2019

V prílohe nájdete zápisnicu z rokovania Občianskej rady Radvaň.