Zápisnica z rokovania Občianskej rady Radvaň - 6.6.2019