Zápisnica z rokovania Výboru mestskej časti Banská Bystrica volebný obvod č. 6

Priložené súbory: