Zápisnica zo zasadnutia OR Radvaň konanej dňa 17. 1. 2023

V utorok 17. 1. 2023 sa konalo prvé zasadnutie OR Radvaň v roku 2023 a prvé zasadnutie od októbrových komunálnych volieb. Hlavným bodom programu zasadnutia bola voľba nového predsedu a podpredsedu OR. Novým predsedom z radov členov OR sa voľbou stal p. Pavol Miklóši a novou podpredsedníčkou OR p. Ľubica Póčová. Vymenili tak tandem posledných štyroch rokov, končiaceho predsedu OR Roman Miškára, ktorý po komunálnych voľbách zasadol do mestských poslaneckých lavíc a podpredsedu p. Antona Jankoviča, ktorý na vlastnú žiadosť odstúpil z postu podpredsedu OR.