Komunita

Na základe dohody medzi Mestom Banská Bystrica, spracovateľom štúdie a zástupcami obyvateľov, bolo predĺžené pripomienkovanie k návrhu štúdie. Výsledky dotazníkovho prieskumu nájdete v tomto článku.

Článok obsahuje zhrnutie pripomienok k urbanisticko-krajinárskej štúdii Zelené sídliská lokalita Bernolákova - Radvanská.

  • Projekt: Sprístupnenie Denného centra Radvaň
  • Projekt: Fitness/Workout Poľná park

V prílohe si môžete stiahnuť plán turistických výletov klubu TK Senior Radvaň na rok 2017

Členovia Občianskej rady sa zapojili do prípravy projektu "Aj dospelí potrebujú ihrisko", ktorý je jedným z návrhov v Participatívnom rozpočte mesta BB na rok 2017. 
Na sídlisku Radvaň je pomerne dobre vybudovaná sieť detských ihrísk. Možnosti športovania a relaxácie dospelej populácie, či už obyvateľov v aktívnom veku, alebo dôchodcov sú však minimálne. Občianska rada sa dohodla s OZ Za dôstojnú Radvaň, že tieto priestory budú realizovať tam, kde vzíde požiadavka zdola – od občanov. Tohto roku by ako prvé realizovalo Out-doorové fitness ihrisko na Poľnej ulici, nakoľko táto požiadavka vznikla už v roku 2016.

Podrobnosti o projekte nájdete na stránke Participatívneho rozpočtu: Web participatívneho rozpočtu
Priamy link na projekt outdoorového ihriska.