O občianskej rade

Občiansku radu si tvoria poslanci volebného obvodu ako poradný orgán.

Má rozhodujúce právomoci. Občianska rada pri svojej činnosti spolupracuje aj s občianskym združením.

Ciele občianskej rady

- rozhoduje o využití financii z dotácii Mesta na podporu mestských časti
- navrhuje plán akcii, ktoré sa budú realizovať nasledujúci rok
- organizuje kultúrne a športové akcie pre verejnosť
- opravuje a zabezpečuje údržbu verejnoprospešných zariadení v majetku mesta
- vykonáva verejnoprospešné aktivity na zlepšenie života vo volebnom obvode
- organizuje stretnutia občanov s poslancami
- napomáha poslancom riešiť problémy a podnety občanov

Členovia občianskej rady volebného obvodu Radvaň

Daniel Hanko
Anton Jankovič
Anna Švecová
Miroslava Kamenská
Anna Povinská
Dušan Bok
Marián Lietava
Jozef Seko
Ján Moravčík
Roman Miškár
Ján Chlumecký
Erika Karová
Peter Novanský
Peter Rusnák
Lenka Lapinová
Maroš Vincenc
Gabriela Tokárska
Tomáš Teicher
Martin Patúš
Nadežda Bieliková
Matúš Kršňák

Predseda občianskej rady: Daniel Hanko.
Podpredseda občianskej rady: Anton Jankovič

Galéria: