O občianskej rade

Občiansku radu si tvoria poslanci volebného obvodu ako poradný orgán.

Má rozhodujúce právomoci. Občianska rada pri svojej činnosti spolupracuje aj s občianskym združením.

Ciele občianskej rady

- navrhuje využitie financii z dotácii Mesta na podporu mestských časti
- navrhuje plán akcii, ktoré sa budú realizovať nasledujúci rok
- organizuje kultúrne a športové akcie pre verejnosť
- navrhuje údržbu verejnoprospešných zariadení v majetku mesta
- vykonáva verejnoprospešné aktivity na zlepšenie života vo volebnom obvode
- organizuje stretnutia občanov s poslancami
- napomáha poslancom riešiť problémy a podnety občanov

Členovia občianskej rady volebného obvodu Radvaň

Daniel Hanko
Anton Jankovič
Anna Švecová
Miroslava Kamenská
Anna Povinská
Marián Lietava
Ján Moravčík
Roman Miškár
Erika Karová
Peter Novanský
Peter Rusnák
Lenka Lapinová
Maroš Vincenc
Gabriela Tokárska
Nadežda Bieliková
Matúš Kršňák
Matej Klimo
Valéria Báťková

Predseda občianskej rady: Daniel Hanko.
Podpredseda občianskej rady: Anton Jankovič

Galéria: