Stanovisko Občianskej rady Radvaň k vymedzeniu Mestskej časti Radvaň

Občianska rada (OR) Radvaň na svojom rokovaní dňa 6.12. 2018 prijala nasledovné stanovisko k vymedzeniu Mestskej časti Radvaň (stanovisko je dostupné v prílohe).