Dotazník ku projektu Zelené sídliská - výsledky

Na základe dohody medzi Mestom Banská Bystrica, spracovateľom štúdie a zástupcami obyvateľov, bolo predĺžené pripomienkovanie k návrhu štúdie. Výsledky dotazníkovho prieskumu môžete nájsť v prílohách tohto článku. Okrem tejto ankety zorganizoval priesku aj Občianska rada Radvaň. Jeho výsledky jej prieskumu nanasledovnom odkaze:

Zhrnutie pripomienok obyvateľov a stanovisko OR Radvaň