✅KEDY: 27. 6. 2024 o 18.00 hod.
✅KDE: Komunitná záhrada Malachovská - Poľná ( oproti vchodu č. 13 )
✅TÉMA STRETNUTIA: predstavenie projektu pred realizáciou, dohoda na spoločnom postupe, zber návrhov pre ďalšie spoločné vylepšenia priestoru záhrady.

Milí naši priatelia,
opäť sme spolu prežili skvelé podujatie -
🫶”RADVANSKÉ RANDE PRI HRONE”🫶, 
ktoré pre Vás pripravila Občianska rada Radvaň v spolupráci s OZ Za dôstojnú  Radvaň. Dnes sme spojili  33 skvelých a odhodlaných ľudí, ktorí sa  zúčastnili splavu🚣‍♂️ Hrona. Napriek tomu, že počasie veľmi neprialo a bolo premenlivo 🌦, aj tak sme si to spoločne užili.

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Slovo pre hostí, podnety od občanov
3. Informácia zo zasadnutí komisií MsZ
4. Informácie k participatívnemu rozpočtu na rok 2024
5. Príprava podujatia Radvanské rande pri Hrone
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie, záver

1. Otvorenie zasadnutia
2. Slovo pre hostí, podnety od občanov
3. Informácia zo zasadnutí komisií MsZ
4. Vyhodnotenie akcie Za krajšie mesto v Radvani
5. Voľba podpredsedu/podpredsedníčky
6. Príprava podujatia Radvanský deň detí (MDD)
8. Rôzne, diskusia
9. Uznesenie, záver

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení ORR
3. Slovo pre hostí, podnety od občanov
4. Informácia zo zasadnutia komisií MsZ
5. Smerovanie ORR v roku 2024
6. Akcia ,,Za krajšie mesto“
7. Rôzne, diskusia
8. Uznesenie, záver

Občianska rada má nový kontaktný formulár, prostrednícrvom ktorého nám môžete zasielať svoje podnety.