Kde budú stáť nové garáže v Radvani?

Dňa 23. februára rokovala komisia Mestského zastupiteľstva pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby. Jednou z tém rokovania bolo aj problém s parkovaním v obytných územiach. Aj na sídlisku Radvaň sa počíta s niekoĺkými zmenami a výstavbou nových garáží. V prílohách si môžete stiahnuť materiál, o ktorom rokovala mestská komisia, ako aj zápisnicu z rokovania. Do pozornosti dávame  najmä výstavbu garáží na Bernolákovej ulici (nad škôlkami), ako aj nové parkovacie miesta na Poľnej ulici. Ďalšie rokovanie mestskej komisie pre dopravu bude 10. marca 2016. Rokovania komisie sú verejné.

Na obrázku sú zaznačené plochy, kde budú nové garáže alebo parkovacie plochy, príp. iné zmeny na získanie nových parkovacích plôch.

Zápisnica z rokovania mestskej komisie 23.2.2016