Máte tip na rekonštrukciu chodníkov v Radvani?

V budúcich dňoch bude Občianska rada Radvaň schvaľovať investičný plán na rok 2016. Investičný plán pomôže mestu pri rozhodovaní, ktoré chodníky, schody, alebo zábradlia sa majú v budúcom roku rekonštruovať. Ak máte tip, čo by sa malo do plánu zaradiť prednostne, dajte nám včas vedieť. Kontaktovať môžete, samozrejme, aj poslancov alebo zástupcov mesta. Každopádne, teraz je vhodná chvíľa na návrhy opráv v roku 2016. Investičný plán z minulého roka možno násjť tu:
Čo sa z neho stihlo vykonať v roku 2015, možno zase násť tu:
 
Na decembrovom stretnutí občianskej rady boli navrhnuté nové priority. Vyberáme z decembrovej zápisnice:

Financie na investičné akcie v roku 2016

Pán Smädo informoval, že Výbor mestských častí (volebný obvod 4) má na rok 2016 v rozpočte 33 000 eur na investičné akcie na území Radvane. Členovia rady majú pripraviť investičný plán, ktorý predložia Výboru na schválenie. Presný termín na odovzdanie nebol určený.

Prítomní členovia spomenuli na stretnutí výstavbu schodísk:

• na Bernolákovej ulici nad škôlkou smerom do kopca

• od Novamedu smerom dole ku Radvanskej ulici

Konkrétne podoby plánu budú ešte upresnené. Pán Gajdošík prisľúbil, že v prípade schodísk je možné uzatvoriť dohodu mesta so súčasným vlastníkom pozemkov (Stavebným bytovým družstvom). Pozemky pod schodmi by sa vysporiadali výmenou za iné pozemky mesta.