Oprava plota na Kalinčiakovej ulici

Po viacerých pripomienkach od občanov o stave basketbalového ihriska na Kalinčiakovej ulici, sme sa rozhodli zrealizovať jeho opravu.