Plán zasadnutí na rok 2024

Termíny zasadnutí Občianskej rady Radvaň na rok 2024:

 • 16. január
 • 13. február
 • 12. marec
 • 9. apríl
 • 7. máj
 • 4. jún
 • 13. august
 • 10. september
 • 8. október
 • 5. november
 • 3. december

Zasadnutia začínajú o 18-tej hodine. Konajú sa v Občianskom centre Radvaň na nasledovnej adrese: Námestie Ľudovíta Štúra 15 (vchod zo severnej strany). Zasadnutia sú verejné, ste srdečne vítaní na stretnutiach o témach, ktoré súvisia s našou mestskou štvrťou.