Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 23.6.2020