Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 4.4.2019