Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 4.8.2020