Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 6.10.2020