Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 6.6.2019