Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 8.8.2020