Radvanský deň - 2017

Na tomto odkaze nájdete zábery z Radvanského dňa, ktorý sa uskutočnil 1.9. 2017 v areáli Radvanskej základnej školy. Ďalšie zábery doplníme už čoskoro

Občianska rada Radvaň, ďakujem všetkým dobrovoľníkom z občianskej rady Radvaň za pomoc pri organizácií, ako aj dobrovoľníkom Jarmila Turoňová a Adriana Tomanikova, p Oros, Pôbiš, p. Žalmanová, Krakovska, Povinský, Kamenský, a ďalší, remeselníci, partnerom Terminal shopping za kofolu, cukrovú vatu a darčeky Coop Jednota, Urpiner, BCF za skákacie hrady, darčeky a penovú párty, atletickému klubu BCF Dukla BB Martina Halinárová-Jašicová a Lucia Krsnakova, ZAaRES, Mis Smado, IF spoločnosť, Janette Fáberová za krásne vystúpenie, Komunitnému centru Fončorda za zapožičanie puzzle, ŠK Raja, Fire Gymu a Bea Beláková, CVC Yamaha, mestskej polícii BB, Krajskemu hasičskému zboru, ZŠ Radvanská za pomoc a poskytnutie priestoru i p. školníkovi, zdravotníčkam, ZAaRESU a všetkým zainteresovaným. Ďakujeme : )