RADVANSKÝ DEŇ 2022

Občianska rada Radvaň v spolupráci z poslancami MsZ za VO Radvaň a OZ Za dôstojnú Radvaň Vás aj tento rok pozývajú na naše tradičné podujatie Radvanský deň, ktoré sa uskutoční 1. 9. 2022 od 8.30 hod. v parku Radvanských a v okolí multifunkčnej budovy Slovenskej zdravotníckej univerzity na Bernolákovej ulici. Čaká na náš deň plný zábavy, vystúpení hudobných a tanečných skupín, ukážky prác remeselníkov, množstvo atrakcií pre deti aj dospelých, chutný gulášik a bohatá tombola. Zabaviť sa s nami prídu zaujímaví hostia spätí s Radvaňou a mestom Banská Bystrica. Počas podujatia si môžeme pozrieť priestory Tihányiovského kaštieľa s aktuálnou expozíciou. Vstup na podujatie je VOĽNÝ. Tešíme sa na stretnutie :)