Školské ihrisko ZŠ Radvaň

V roku 2013 sme sa rozhodli podporiť ZŠ Radvaň, ktorá ako jedna z mála základných škôl v meste má ihrisko v úplne dezolátnom stave, bez akýchkoľvek hracích prvkov, zničené pieskovisko, zničené basketbalové ihrisko atď.
Keďže bohužiaľ kompetentní mesta situáciu neriešia a doposiaľ nenašli žiadne finančné prostriedky na rekonštrukciu ihriska, rozhodli sme sa vybudovať na školskom ihrisku aspoň 2 hracie prvky s dopadovými plochami a taktiež sme zakúpili 2 exteriérové bránky a osadili smetný kôš.