Stanovisko Občianskej rady Radvaň k riešeniu denného centra v Radvani

Občianska rada (OR) Radvaň na svojom verejnom zasadnutí dňa 19.6.2018 za účasti primátora Mesta sa oboznámila s návrhmi Mesta na riešenie Zariadenia opatrovateľskej služby Radvaň a denného centra pre obyvateľov Radvane. Po predstavení zámerov Mesta pánom primátorom nasledovali otázky obyvateľov Radvane a diskusia. Stanovisko ako aj závery z diskusie možno nájsť v priloženom dokumente "list_denne_centrum_1.docx".