Stanovisko OR Radvaň k návrhu statickej dopravy na území Radvane

AKTUALIZOVANÉ 16.5. 2016:

Možnosť prípomienkovania prostredníctvom Občianskej rady je ukončená. V prílohách možno nájsť finálnu verziu pripomienok Občianskej rady Radvaň. Dokuent spracoval pán Petre Rusnák na základne podnetov a prípomienok obyvateľov Radvane a členov OR Radvaň. Dokuemnty v tejto verzii bol zaslané v mene OR Radvaň aj na príslušné inštitúcie Mesta.

Pôvodný oznam z 27.4.2016:

Vážení spoluobčania, obyvatelia Radvane,

Mesto vypracovalo návrh riešenia statickej dopravy aj pre naše sídlisko Radvaň. Dňa 14.apríla bolo verejné prerokovanie tohto návrhu. Do 28.apríla má Občianska rada predložiť návrhy a pripomienky za obyvateľov Radvane k predloženému riešeniu lokalizácie hromadných garáži. Individulálne podnety môžu obyvatelia posielať na mestský úrad do 29.4.
Občianska rada Radvaň sa parkovaním zaoberá už vyše roka a pripravila návrh súborného stanoviska na základe zozbieraných podnetov od obyvateľov Radvane.
Obraciame sa na Vás s prosbou o pripomienkovanie tohto stanoviska (je v prílohe), prípadne o predloženie ďalších návrhov, ako by sa parkovanie na našom sídlisku malo riešiť. Svoje pripomienky zasielajte elektronicky na adresu:rusnakbb@gmail.com , alebo môžete aj písomne anonymne, alebo aj s kontaktom do schránky na Bernolákovej 9. Mesto bude skôr prihliadať na stanoviská Občianskej Rady s podporou obyvateľov, ako na pripomienky jednotlivcov.
Informáciu o možnosti pripomienkovania pomôžte šíriť  vo svojom okolí, medzi susedmi i medzi svojimi známymi.

Ďakujem za záujem
Peter Rusnák, 
koordinátor parkovania za OR Radvaň