TERMÍNY ZASADNUTÍ OR RADVAŇ V ROKU 2023

Vážení Radvančania, radi by sme vás informovali o termínoch zasadnutí OR Radvaň v r. 2023, ktoré sa konajú v priestoroch CENTRA RADVAŇ na Námestí Ľudovíta Štúra 15. Pozvánky s bodmi programu jednotlivých zasadnutí nájdete tu, na našom webe alebo na FB profile Občianska rada Radvaň. Zasadnutia OR sú verejné. Najbližšie zasadnutie OR sa uskutoční 14.3.2023 od 18.00 hod. Tešíme sa na stretnutie, vaša Občianska rada Radvaň