Verejné prerokovanie parkovania v mestskej časti Radvaň 14.4.2016

Pani Erika Karová informovala ostatných členov občianskej rady o priebehu verejného prerokovania parkovacej politiky s pánom primátorom Jánom Noskom: 

Stretnutie sa konalo dňa 14.4 2016. Vedenie mesta oznámilo občanom vízie a plány ohľadom výstavby hromadných garáží, pretože vznikol deficit 1986 parkovacích miest v časti Radvaň. Momentálne je 1755 parkovacích miest.
 
Naplánované sú zatiaľ:
 
­ Parkovanie vo vnútrobloku na Poľnej ulici
­ HG na Kalinčiakovej ulici (vedľa pošty)
HG na Bernolákovej ulici (500 miest kapacita)
HG Radvanská ulica (pred SZU na existujúcom parkovisku)
 
Navrhlo sa aj zrušenie platených parkovacích miest /modré značky/ aby si títo ľudia kúpili parkovacie miesta v parkovacích domom a uvolnilo sa tak miesto obyvateľom, ktorý si to nemôžu dovoliť. Plánuje sa zamedzenie parkovania dodávok.
 
Návrhy občanov z diskusie:
 
­ Možnosť rezidenčného státia
Obmedzenie na Bernolákovej ulici na rýchlosť 30
­ Osadenie retardérov na Bernolákovej ulici
Jednosmerka na Bernolákovej ulici
Využívanie parkovaviska SZU
Sprivatizovanie kasární mestom a vybudovanie parkovacích miest
Prechod pre chodcov na Bernolákovej ulici
Informácie o tom, kedy bude protihluková stena
Dlhodobo stojace dodávky a vraky
Vybudovanie schodov cez kopec z Bernolákovej ku škôlkam /28 parkovacích miest/
Chýbajúca koncepcia na využitie hnedých plôch v meste
 
Pripomienkovanie cez občiansku radu
 
­ V Radvani chýba hokejbalové ihrisko
Problém s parkovaním na NĽS oproti vstupu do školy kde parkujú aj učitelia/využitie vnútrobloku školy na parkovanie zamestancov ZŠ/
Bernolakova 11 – nespevnená plocha – chcu vodorovné značenie a Zákaz vjazdu
 
Kritizovala sa neúčasť poslancov za Radvaň. Zúčastnil sa len pán poslanec Milan Smädo.
Za OR boli prítomní p. Rusnák, Lietava, Karová, Povinská, Chlumecký.
 
(foto a text: Erika Karová)