Zapisnica občianskej rady Radvaň z 3.5.2016

PROGRAM 

  1. Otvorenie 
  2. Slovo pre hostí 
  3. Organizácia práce občianskej rady 
  4. Organizovanie MDD v Radvani 
  5. Organizovanie podujatia ­ Radvanský deň 
  6. Zasadanie Výboru mestských častí 
  7. Rôzne