Zapisnica občianskej rady Radvaň zo 7.6.2016

Priložené súbory: 

PROGRAM 

  1. Otvorenie 
  2. Investičné akcie na rok 2016 
  3. Kontrola uznesení a poverení 
  4. Organizovanie MDD v Radvani 
  5. Organizácia práce Občianskej rady 
  6. Rôzne