Zápisnica z rokovania Občianskej rady Radvaň - 5.9.2019