Zápisnica z rokovania Občianskej rady Radvaň - 5.9.2019

Zápisnicu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.