ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA OR, 14. 3. 2023

Dňa 14. 3. 2023 sa uskutočnilo plánované zasadnutie OR na ktorom sme hovorili o aktuálnych mestských témach. Odzneli dôležité informácie k Participatívnemu rozpočtu mesta pre rok 2023, v diskusii sme rozobrali a navrhli lokality, ktoré spolu s obyvateľmi Radvane plánujeme vyčistiť v dňoch 14. - 16. 4. v rámci celomestskej akcie Za krajšie mesto. Prítomní poslanci MsZ informovali o aktuálnych témach z komisií MsZ. Za novú členku ORR bola odporučená a schválená pani Anna Marušková. Viac informácií zo zasadnutia ORR sa dočítate v priloženej zápisnici :)