ZÁSADY PRE KONCEPCIU ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI RADVAŇ

Priložené súbory: 
Zásady pre koncepciu (zoznam investičných akcií) možno nájsť v priloženom dokumente.