INVESTIČNÉ AKCIE – Mestská časť Radvaň

Zoznam ciest, chodníkov, obrubníkov, ihrísk nahlásených na opravu podľa priorít v mestskej časti Radvaň /Radvanská, Bernoláková, Kalinčiaková, Poľná/
Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom súbore PDF.
(PDF dokument spracovala M. Kamenská, členka obč. rady Radvaň).