O občianskej rade

Občiansku radu si tvoria poslanci volebného obvodu ako poradný orgán. Občianska rada pri svojej činnosti spolupracuje aj s občianskym združením.

Občianska rada Radvaň zasadá v roku 2019 vždy prvý štvrtok v mesiaci v priestoroch auly SZU na Bernolákovej ulici o 18:00. Zasadnutia ORR sú verejné. Všetci obyvatelia Radvane sú na zasadnutiach srdečne vítaní! 

Ciele občianskej rady

- navrhuje využitie financii z dotácii Mesta na podporu mestských časti
- navrhuje plán akcii, ktoré sa budú realizovať nasledujúci rok
- organizuje kultúrne a športové akcie pre verejnosť
- navrhuje údržbu verejnoprospešných zariadení v majetku mesta
- vykonáva verejnoprospešné aktivity na zlepšenie života vo volebnom obvode
- organizuje stretnutia občanov s poslancami
- napomáha poslancom riešiť problémy a podnety občanov

predseda: Roman Miškár
podpredseda: Anton Jankovič

členovia: Daniel Hanko, Anna Švecová, Miroslava Kamenská, Anna Provinská, Marián Lietava, Ján Moravčík, Peter Novanský, Peter Rusnák, Maroš Vincenc, Lenka Lapinová, Gabriela Tokárska, Nadežda Bieliková, Matúš Kršňák, Jaroslav Bystran, Valéria Báťková, Ľubomír Grác, Marek Ondráš, Alexander Ernek, Ľudmila Priehodová

Galéria: