Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 5.12.2019