Pozvánka na zasadnutie Občianskej rady Radvaň - 5.9.2019