Turnaj žiakov na multifunkčnom ihrisku v Radvani - prihlášky

Občianska rada Radvaň organizuje 1. septembra 2016 futbalový turnaj "O Radvanský pohár". V prílohách si môžete stiahnuť propozície a prihlášky k turnaju. Prihlášky možno posielať emailom alebo poštou. V prípade, že budete prihlášku posielať emailom, môžete údaje o hráčoch napísať priamo do emailu, namiesto do tabuľky v prihláške.